NEWS1: “הדוחות של ישראל קנדים מוכיחים שהמלחמה לא השפיעה כמעט על החברה”

באתר NEWS1 פורסמה כתבה על הדוחות האחרונים של חברת ישראל קנדה, בה נכתב: “הדוחות של ישראל קנדים מוכיחים שהמלחמה לא השפיעה כמעט על החברה.מתחילת הרבעון הרביעי מכרה החברה 334 יחידות דיור בכ-1.8 מיליארד שקל.” כפי שפורסם בדוח עם תוצאותיה של חברת ישראל קנדה לרבעון הרביעי ולשנת 2023, החברה ביצעה עסקאות בהיקף כולל של כ-5 מיליארד […]

נגישות